En långsiktig ägare

VBG Groups huvudägare utgörs av tre stiftelser som startades av koncernens grundare, Herman Krefting. De tre stiftelserna skapar, tillsammans med ett antal institutionella ägare, en bra ägarstruktur som ger trygghet och stabilitet.

Den stabila ägarstrukturen gör det möjligt för oss att styra koncernen och divisionerna utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vi är en industriell ägare med ambition att bygga starka, framgångsrika företag med långsiktig lönsamhet.

Ägarstrukturen har genom åren även bidragit till att vi har en hög grad av finansiell stabilitet. Det har i sin tur resulterat i såväl investeringar i våra divisioner som i en god totalavkastning för aktieägarna.