Styrelse

Johnny Alvarsson

Johnny Alvarsson

Styrelseordförande

Yrkesbefattning

Ordförande i Manava Konsult AB sedan 2017.

Läs mer
Utbildning Civilingenjör, Industriell ­ekonomi, Linköpings ­tekniska högskola.
Invald år 2004
Född 1950
Andra styrelseuppdrag Styrelseordförande i FM Mattsson Mora Group AB och Manava Konsult AB. Styrelseledamot i Beijer Alma AB, , Instalco Intressenter AB och Sdiptech AB,
Conveniunt AB och Rotundagruppen.
Arbetslivs­erfarenhet

Vd och koncernchef i Indutrade AB 2004-2017. Vd i börsbolagen Elektronikgruppen BK AB, 2000–2004, samt Zeteco AB, 1988–2000. Överingenjör i Ericsson Telecom, 1975–1987.

Ersättning*, SEK 765 000
Närvaro styrelsemöte 10 (10)
Egna och närståendes aktieinnehav 1 000
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Nej
Anders Erkén

Anders Erkén

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Vd ock koncernchef VBG Group

Läs mer
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Luleå tekniska högskola.
Invald år 2023
Född 1964
Andra styrelseuppdrag  
Arbetslivs­erfarenhet

Platschef, Imaje AB, 2004–2007. Produktions- och logistikchef, ESAB AB, 1990–2003.

Ersättning*, SEK  
Närvaro styrelsemöte  
Egna och närståendes aktieinnehav 6 147
Oberoende av bolaget Nej
Oberoende av större aktieägare Nej
Anders Birgersson

Anders Birgersson

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Executive Senior Advisor VBG Group

Läs mer
Utbildning

Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.
Företagsekonomi, Högskolan i Skövde.

Invald år 2001
Född 1958
Andra styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Sparbanken Lidköping AB, Profilgruppen AB, Herman Kreftings Stiftelse för
Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen VBG-SLK och
Stiftelsen SLK-anställda.

Arbetslivs­erfarenhet

Har varit verksam inom ­verkstadsindustrin sedan 1984 inom logistik, produktion, produktutveckling och företagsledning. Produktions­direktör, Vd, Affärsområdeschef, ESAB-koncernen, 1997–2001. Produktionschef, Teknisk chef, SKF-koncernen, 1989–1997. Produktion och logistik, ABB-koncernen, 1979–1988.

Ersättning*, SEK
Närvaro styrelsemöte 10 (10)
Egna och närståendes aktieinnehav 1 017
Oberoende av bolaget Nej
Oberoende av större aktieägare Nej
Louise Nicolin

Louise Nicolin

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Vd och ägare i Nicolin ­Consulting AB sedan 2011.

Läs mer
Utbildning

Civilingenjör, Molekylär bioteknik, Uppsala Universitet. Executive MBA, Stockholm School of Business. International Directors Programme (IDP-C), Insead, Fontainebleau.

Invald år 2014
Född 1973
Andra styrelseuppdrag Styrelseordförande i Sensum AB. Styrelseledamot i
Volati AB, Enzymatica AB, Seafire AB, Optinova
Group Ab (Finland) och Atteviks Bil AB.
Arbetslivs­erfarenhet Konsult inom bolagsstyrning, affärsutveckling och kvalitetssäkring. Marknadschef och affärsområdeschef i Plantvision, 2007–2011. Entreprenör och konsult inom Med Tech och läkemedelsindustrin 1998–.
Ersättning*, SEK 285 000
Närvaro styrelsemöte 9 (10)
Egna och närståendes aktieinnehav
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja
Peter Augustsson

Peter Augustsson

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Ordförande i Peter Augustsson Development AB sedan 2005.

Läs mer
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.
Invald år 2011
Född 1955
Andra styrelseuppdrag Styrelseordförande i Smoltek Nanotech Holding AB och AXsensor AB. Styrelseledamot i Walleniusrederierna AB.
Arbetslivs­erfarenhet

Har varit verksam inom ­fordons- och komponent­industrin sedan 1978. Saab Automobile AB, 1998–2005. SKF AB, 1994–1998. Volvo Personvagnar AB, 1978–1994.

Ersättning*, SEK 285 000
Närvaro styrelsemöte 9 (10)
Egna och närståendes aktieinnehav 1 100
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja
Mats R Karlsson

Mats R Karlsson

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Ordförande i Mats R Karlsson & Partners sedan 2017.

Läs mer
Utbildning

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

Invald år  2018
Född  1958
Andra styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Askalon AB. Centriair
Holding AB, 3Nine. Styrelseledamot i Fergas
Group AB.

Arbetslivs­erfarenhet

Vd  och koncernchef i Axel Johnson International, 2008-2016. Vd i AxFlow, 2004-2008. Affärsområdeschef i Munters Humicool Europe, 1998-2004. Affärsområdeschef Primus-Sievert, 1993-1998. Affärsutvecklingschef i Sanitec, 1990-1993 och Atlas Copco, 1985-1990.

Ersättning 310 000
Närvaro styrelsemöte 10 (10)
Egna och närståendes aktieinnehav
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja
Anna Stålenbring

Anna Stålenbring

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Konsult och ägare i A Advisory AB

Läs mer
Utbildning

Civilekonom, Högskolan Växjö, Advanced Management Programme (AMP) Insead, Fontainbleau

Invald år  2020
Född  1961
Andra styrelseuppdrag Styrelseledamot i Troax Group AB, FM Mattsson Mora Group AB, Lammhults Design Group AB, MedicaNatumin AB, Infobric Group AB, Engcon AB och Investment AB Chiffonjén.
Arbetslivs­erfarenhet

Ledande positioner inom industrin, framför allt inom Itab (1986-1994) och Nefab (1994-2016). Konsultverksamhet (2016-2020).

Ersättning*, SEK 375 000
Närvaro styrelsemöte 10 (10)
Egna och närståendes aktieinnehav 2000
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja

 

Cecilia Pettersson

Cecilia Pettersson

Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant tjänstemän

Yrkesbefattning

Arbetar på inköps- och logistik­avdelningen på VBG Truck Equipment, VBG Group. Anställd sedan 1998.

Läs mer
Utbildning 3-årig ekonomisk linje.
Invald år 2011
Född 1968
Andra styrelseuppdrag
Arbetslivs­erfarenhet
Ersättning*, SEK
Närvaro styrelsemöte 10(10)
Egna och närståendes aktieinnehav
Oberoende av bolaget
Oberoende av större aktieägare
Alexander Andersson

Alexander Andersson

Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant kollektivanställda

Yrkesbefattning

Fastighetstekniker på VBG Truck Equipment sedan 2019

Läs mer
Utbildning

Svetsutbildning Uddevallas praktiska

Invald år 2022
   
Andra styrelseuppdrag
Arbetslivs­erfarenhet
Ersättning*, SEK
Närvaro styrelsemöte 5(10)
Egna och närståendes aktieinnehav
Oberoende av bolaget
Oberoende av större aktieägare

Styrelsesuppleant

Karin Pantzar

Styrelsesuppleant sedan 2010.
Arbetstagarrepresentant tjänstemän.
Född 1977.
Anställd sedan 1998 på
VBG Truck Equipment.

Revisor

Andreas Mast

Ernst & Young AB
Huvudansvarig revisor
Född 1979
Auktoriserad revisor
Revisor i bolaget sedan 2021.