Styrelse

Peter Hansson

Peter Hansson

Styrelseordförande

Yrkesbefattning

Ägare i PKH-konsult AB sedan 2014. Styrelseproffs.

Läs mer
Utbildning Pol. mag. och fil. kand., Göteborgs universitet. Managementutbildning, Centre d’Etudes Industrielles, Genève.
Invald år 2001 (styrelseledamot)
2008 (styrelseordförande)
Född 1947
Andra styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Borås Bil Förvaltning AB och flera av dess dotterbolag. Styrelseledamot i Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, World Childhood Foundation, First Rent A Car Aktiebolag och Bra Bil Sverige AB.

Arbetslivs­erfarenhet VD för Göteborgsoperan, 2006–2014. VD för Volvo Personbilar Sverige 1995–2006. Tidigare verksam på höga chefsbefattningar inom Volvo Lastvagnar ­Norden AB sedan 1972.
Ersättning*, SEK 420 000
Närvaro styrelsemöte 15 (15)
Egna och närståendes aktieinnehav 200
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Nej
Anders Birgersson

Anders Birgersson

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Vd och koncernchef i VBG Group AB sedan 2001.

Läs mer
Utbildning

Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.
Företagsekonomi, Högskolan i Skövde.

Invald år 2001
Född 1958
Andra styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Elos Medtech AB, Christian Berner Tech Trade AB, Sparbanken Lidköping AB, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen VBG-SLK och Stiftelsen SLK-anställda.

Arbetslivs­erfarenhet

Har varit verksam inom ­verkstadsindustrin sedan 1984 inom logistik, produktion, produktutveckling och företagsledning. Produktions­direktör, VD, Affärsområdeschef, ESAB-koncernen, 1997–2001. Produktionschef, Teknisk chef, SKF-koncernen, 1989–1997. Produktion och logistik, ABB-koncernen, 1979–1988.

Ersättning*, SEK
Närvaro styrelsemöte 15 (15)
Egna och närståendes aktieinnehav 1 017
Oberoende av bolaget Nej
Oberoende av större aktieägare Nej
Johnny Alvarsson

Johnny Alvarsson

Vice styrelseordförande

Yrkesbefattning

Ordförande i Manava Konsult AB.

Läs mer
Utbildning Civilingenjör, Industriell ­ekonomi, Linköpings ­tekniska högskola.
Invald år 2004
Född 1950
Andra styrelseuppdrag Styrelseordförande i FM Mattsson Mora Group AB, Manava Konsult AB och Dacke Industri AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Indutrade Aktiebolag samt styrelseuppdrag i flera av dess dotterbolag. Styrelseledamot i Instalco Intressenter AB och Sdiptech AB.
Arbetslivs­erfarenhet

VD och koncernchef i Indutrade AB 2004-2017. VD i börsbolagen Elektronikgruppen BK AB, 2000–2004, samt Zeteco AB, 1988–2000. Överingenjör i Ericsson Telecom, 1975–1987.

Ersättning*, SEK 310 000
Närvaro styrelsemöte 13 (15)
Egna och närståendes aktieinnehav 1 000
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja
Louise Nicolin

Louise Nicolin

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

VD och ägare i Nicolin ­Consulting AB sedan 2000.

Läs mer
Utbildning

Civilingenjör, Molekylär bioteknik, Uppsala Universitet. Executive MBA, Stockholm School of Business.

Invald år 2014
Född 1973
Andra styrelseuppdrag Styrelseordförande i AB Better Business World Wide, Sweden. Styrelseledamot i Volati AB, Dellner Couplers Aktiebolag, Enzymatica AB och UppdragsHuset Sverige Aktiebolag.
Arbetslivs­erfarenhet Konsultuppdrag för exempelvis AstraZeneca, Maquet ­Critical Care, Octapharma, Recipharm, GE Healthcare, Pfizer och Pharmadule, ­1998–. Marknadschef och affärsområdeschef i Plantvision, 2007–2011. Teknikkonsult i Semcon, 1998–2000. 
Ersättning*, SEK 180 000
Närvaro styrelsemöte 15 (15)
Egna och närståendes aktieinnehav
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja
Peter Augustsson

Peter Augustsson

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Ordförande i Peter Augustsson Development AB sedan 2005.

Läs mer
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.
Invald år 2011
Född 1955
Andra styrelseuppdrag Styrelseordförande i Malte Månson Holding AB, AXsensor AB, Mechanum Sverige AB, QLT Marine AB, Johanneberg Science Park AB, Fortaco Group Oy och Walki Group Oy. Styrelseledamot i Walleniusrederierna Aktiebolag, Ljunghäll Group AB och Mechanum Stockholm AB.
Arbetslivs­erfarenhet

Har varit verksam inom ­fordons- och komponent­industrin sedan 1978. Saab Automobile AB, 1998–2005. SKF AB, 1994–1998. Volvo Personvagnar AB, 1978–1994.

Ersättning*, SEK 180 000
Närvaro styrelsemöte 13 (15)
Egna och närståendes aktieinnehav 1 100
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja
Jessica Malmsten

Jessica Malmsten

Styrelseledamot

Yrkesbefattning

Chef Affärsstöd på Volvo Bil AB sedan 2017.

Läs mer
Utbildning

Civilingenjör, Elektronik, Chalmers tekniska högskola. 

Invald år  2016
Född  1964
Andra styrelseuppdrag Styrelseledamot i Bra Bil Sverige AB.
Arbetslivs­erfarenhet Affärsutvecklingschef på GöteborgsOperan AB, 2007-2017. Volvo Personvagnar Norden AB, 2001-2007. Volvo Personvagnar AB, 1987-2001.
Ersättning*, SEK 180 000
Närvaro styrelsemöte 12 (15) (Nyvald)
Egna och närståendes aktieinnehav 100
Oberoende av bolaget Ja
Oberoende av större aktieägare Ja
Cecilia Pettersson

Cecilia Pettersson

Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant tjänstemän

Yrkesbefattning

Arbetar på inköps- och logistik­avdelningen på VBG Truck Equipment, VBG Group. Anställd sedan 1998.

Läs mer
Utbildning 3-årig ekonomisk linje.
Invald år 2011
Född 1968
Andra styrelseuppdrag
Arbetslivs­erfarenhet
Ersättning*, SEK
Närvaro styrelsemöte 14 (15)
Egna och närståendes aktieinnehav
Oberoende av bolaget
Oberoende av större aktieägare
Jouni Isoaho

Jouni Isoaho

Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant kollektivanställda

Yrkesbefattning

Internationell svetsspecialist (IWS) på VBG Truck Equipment. Anställd sedan 1996.

Läs mer
Utbildning Svetsutbildning, Artur Lundqvistskolan.
Invald år 2016
Född 1959
Andra styrelseuppdrag
Arbetslivs­erfarenhet
Ersättning*, SEK
Närvaro styrelsemöte 7 (15) (Nyvald)
Egna och närståendes aktieinnehav
Oberoende av bolaget
Oberoende av större aktieägare

* Beslutad ersättning årsstämman 2016.

Styrelsesuppleanter

Karin Pantzar

Vänersborg, född 1977
Styrelsesuppleant sedan 2010.
Arbetstagarrepresentant tjänstemän.
Anställd sedan 1998.

Michael Freiholtz

Trollhättan, född 1975
Styrelsesuppleant sedan 2009.
Arbetstagarrepresentant kollektiv­anställda. Anställd sedan 2007.

Revisor

Fredrik Göransson

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor
Född 1973
Auktoriserad revisor
Revisor i bolaget sedan 2012.