Nischer och produkter

VBG Groups varumärken strävar efter att vara nummer ett eller två inom sina specifika marknadsnischer. På denna sida ger vi några exempel på de nischer där vi verkar och berättar hur våra produkter gör skillnad för våra kunder och för omvärlden.

Angivna siffror kopplat till marknadernas storlek och VBG Groups divisioners marknadsandel baseras på en kombination av offentlig statistik och koncernens egna bedömningar.

Friktionsfjädrar

Ringfeder Power Transmissions friktionsfjädrar utgör cirka 10 procent av divisionens totala omsättning och de används inom många olika områden. I flygplan används de som dämpande komponenter i den mekanism som justerar vingklaffarnas läge, men också till flygplanets dörrar. I byggnader används de för att dämpa skakningar vid jordbävningar. Detta både skyddar byggnaden och kan rädda människoliv.

Marknadsposition

Den industriella marknaden för friktionsfjädrar omsätter cirka 100 MSEK. Ringfeder Power Transmission har cirka 45 procent av marknaden.

Släpvagnskopplingar

Truck & Trailer Equipments släpvagnskopplingar till tunga kommersiella lastbilar bidrar till högre säkerhet på vägarna, en bättre miljö och en bättre arbetsmiljö för chauffören.

Marknadsposition

Marknaden för släpvagnskopplingar till tunga kommersiella fordon omsätter cirka en miljard svenska kronor. Truck & Trailer Equipment är världsledande med en marknadsandel om cirka 55 procent.

Skjutbara tak

Truck & Trailer Equipments skjutbara tak för kapelltäckta trailers och tippfordon samt skjutbara takbågar för järnvägsvagnar bidrar till en snabbare lastning och lossning, vilket ger ett mer effektivt transportarbete. Taken bidrar även till en tryggare arbetsmiljö för de som lastar och lossar.

Marknadsposition

Det produceras årligen cirka 100 000 kapelltäcka trailers i världen och de allra flesta har skjutbara taksystem. Truck & Trailer Equipment producerar drygt 40 000 tak till dessa trailers och har därmed mer än 40 procent av marknaden.

Automatiska snökedjor

Truck & Trailer  Equipments automatiska snökedjor för kommersiella fordon ökar säkerheten på vägarna och hjälper förarna av lastbilar, brandbilar, skolbussar och ambulanser att komma fram i tid, även vid besvärligt vinterväglag.

Marknadsposition

Marknaden för automatiska snökedjor omsätter cirka 300 MSEK årligen. Truck & Trailer Equipment är världsledande, med cirka 65 procent av marknaden.

Klimatsystem

Mobile Thermal Solutions klimatsystem säkerställer ett optimalt klimat för bussar, anläggnings-, nytto-, och försvarsfordon, på marknader med olika behov. Klimatsystemen bidrar till en bra arbetsmiljö för föraren och en behaglig miljö för passagerarna, men också till att minska negativ miljöpåverkan genom att de, med sin innovativa teknik, bidrar till att minska fordonens bränsleförbrukning.

Marknadsposition

Den nordamerikanska marknaden för klimatsystem till bussar, som står för cirka 50 procent av divisionens totala försäljning, omsätter cirka 1 000 MSEK per år. Mobile Thermal Solutions är marknadsledande med cirka 40 procent av marknaden.

Buss