Ledning

Anders Birgersson

Anders Birgersson

Vd och koncernchef

Läs mer
Född 1958
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola. Företagsekonomi, Högskolan i Skövde.
Anställd 2001
Arbetslivserfarenhet Har varit verksam inom verkstadsindustrin sedan 1984 inom logistik, produktion, produktutveckling och företagsledning. Produktions­direktör, Vd och Affärsområdeschef, ESAB-koncernen, 1997–2001. Produktionschef, Teknisk chef, SKF-koncernen, 1989–1997. Produktion och logistik, ABB-koncernen, 1979–1988.
Styrelseuppdrag Styrelseledamot i VBG Group sedan 2001. ­Styrelseledamot i Elos Medtech AB, Sparbanken Lidköping AB, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK.
Egna och närståendes aktieinnehav 1 017
Teckningsoptioner 20 000
Fredrik Jignéus

Fredrik Jignéus

Direktör Finans, IR och IT

Läs mer
Född 1978
Utbildning Civilekonom, Karlstad Universitet
Anställd 2020
Arbetslivserfarenhet Group CFO på Ernströmgruppen 2016-2020. CFO Stampen Media 2015-2016. Investment Manager/ CFO på Stampen Media Partner 2007-2015. PWC M&A och Corporate Finance consultant 2004-2007, Audit 2002-2004.
Styrelseuppdrag  
Egna och närståendes aktieinnehav 1000
Teckningsoptioner 0
Bo Hedberg

Bo Hedberg

Direktör Affärsutveckling

Läs mer
Född 1957
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Luleå tekniska högskola.
Anställd 1996
Arbetslivserfarenhet

Olika befattningar inom VBG Group, bl a som direktör för FoU och marknadsföring. Marknadsdirektör på Mark IV Automotive, 1994–1996. Olika befattningar inom Saab Automobile, 1981–1994, bl a som Platform Manager inom inköp.

Styrelseuppdrag
Egna och närståendes aktieinnehav 2 012
Teckningsoptioner 7 500
Christina Holgerson

Christina Holgerson

Direktör HR och Corporate Responsibility

Läs mer
Född 1965
Utbildning Ingenjör, Maskinteknisk inriktning, Nils Ericsons­gymnasiet. Diplomerad ­personalvetare, Företags­ekonomiska institutet.
Anställd 1986–1996 och från 2000
Arbetslivserfarenhet Olika befattningar inom VBG Group, bl a som Konstruktör, Kvalitetsansvarig på inköp samt som Kvalitets- och miljö­chef. Mångårig erfarenhet från automotive­industrin, bl a inom Brink-koncernen, 1996–2000 som Kvalitets- och miljöchef.
Styrelseuppdrag Styrelseledamot i Fordons­komponent­gruppen (FKG) sedan 2012.
Egna och närståendes aktieinnehav
Teckningsoptioner 5 000
Anders Erkén

Anders Erkén

Vice Vd, VBG Group och Divisionschef, Truck & Trailer Equipment samt övergripande ansvarig för Ringfeder Power Transmission

Läs mer
Född 1964
Utbildning Civilingenjör, Maskinteknik, Luleå tekniska högskola.
Anställd 2007
Arbetslivserfarenhet

Platschef, Imaje AB, 2004–2007. Produktions- och logistikchef, ESAB AB, 1990–2003.

Styrelseuppdrag
Egna och närståendes aktieinnehav 3 697
Teckningsoptioner 15 000
Anders Birgersson

Anders Birgersson

Tillförordnad Divisionschef, Mobile Climate Control

Läs mer