Historik

Det som idag är en världsomspännande industrikoncern med över 1 400 medarbetare i 18 länder startade för drygt 65 år sedan i en källare i Vänersborg.

Koncernens grundare, Herman Krefting, var en aktiv samhällsmedborgare som brann för trafiksäkerhetsfrågor. Han började sin karriär som lastbilsförsäljare. I sitt arbete såg Herman att de släpvagnskopplingar som fanns var för klena och att trafiksäkerheten äventyrades. Herman var en samvetsgrann person som ville göra skillnad för de som trafikerade vägarna. Han bestämde sig därför för att konstruera en koppling som höll måttet. Flera års hårt arbete följde, samt många diskussioner med åkare och förare och testning av idéer och material. Efter mycket experimenterande kom Herman fram till den konstruktion som än idag används i VBG-kopplingen.

Den 3 januari 1951 registrerade Herman Krefting firman Vänersborgskopplingen och startade sin verksamhet i en källarlokal i Vänersborg med några få anställda. Hans idoga arbete för att öka säkerheten på vägarna med hjälp av kvalitativa produkter lever idag vidare som en självklar del i koncernens identitet. Det är en drivkraft i utvecklingen av nya produkter, oavsett nisch, och en viktig länk i det systemtänkande som alltid präglat VBG Groups innovativa utvecklingsarbete från idé till färdig produkt.

Milstolpar

2016 Förvärv av svenska Mobile Climate Control Group Holding AB
2015 Förvärv av brasilianska Henfel Indústria Metalúrgica Ltda
2014 Avyttring av Armaton till Forankra som ingår i Axel Johnson-koncernen
Förvärv av tyska Tschan GmbH
2012 Förvärv av amerikanska Onspot of North America
2011 Försäljningsbolag i Kina
2008 Förvärv av tyska Gerwah-koncernen med produkter för mekanisk kraftöverföring.
Försäljningsbolag i Indien
2007 Filial i Nederländerna
2006 Försäljningsbolag i Belgien
2005 Försäljningsbolag i England
Förvärv av tyska Edscha AG:s division för skjutbara tak
2003 Försäljningsbolag i Frankrike
2000 Avyttring av VBG Ltd till The Marmon Group Ltd
1998 Ny fabrik i England
VBG AB blev holdingbolag i nya koncernen
1997 Förvärv av tyska Ringfeder släpvagnskopplingar och maskinelement
1995 Avyttring av division Personbilsdrag till Brink
1992 Förvärv av finska KRZ släpvagnskopplingar och avyttring av försäljningsbolaget VBG Suomi till Kraatz
1991 Förvärv av Onspot automatiska slirskydd
1990 Dayton-Walther vändskivor förvärvas och VBG Ltd grundas
Förvärv av svenska Armaton flakstolpar
1987 Börsintroduktion på Stockholms Fondbörs, OTC-listan
1974 Försäljningsbolag i Danmark
1970 Ny fabrik i Vänersborg
Försäljningsbolag i Norge
1951 Herman Krefting grundar företaget "Vänersborgskopplingen"