Pressmeddelande 2019-03-26

VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

VBG Group publicerar årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2018. Den finns från och med idag tillgänglig på svenska på bolagets webbplats vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget från den 4 april.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 10 maj och i tryckt form den 17 maj.

Vänersborg den 26 mars 2019
VBG Group AB (publ)