Pressmeddelande 2019-05-20

Clas Gunneberg lämnar sin tjänst på VBG Group

Clas Gunneberg har valt att lämna sin tjänst som Vice Vd för VBG Group och Divisionschef för Mobile Climate Control.

Jag vill tacka Clas för den tid han verkat inom VBG Group. Han har aktivt bidragit till att integrera Mobile Climate Controls verksamhet i koncernen och på ett förtjänstfullt sätt drivit på utvecklingen för att skapa den goda försäljningstillväxt som divisionen har genererat under de senaste åren, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef för VBG Group.

Mobile Climate Control har en väl fungerande organisation och en effektiv strategi och jag är glad över att ha varit en del av VBG Group och den expansionsprocess som pågår, säger Clas Gunneberg.

Anders Birgersson kommer att arbeta parallellt med Clas Gunneberg under uppsägningstiden och fungera som interims-chef intill dess att processen med att rekrytera en efterträdare har slutförts. Under uppsägningstiden kvarstår Clas i sin befattning och han lämnar VBG Group senare under hösten.