Pressmeddelande 2023-01-10

Eberhard Wolters ny divisionschef för Mobile Climate Control

VBG Group har utsett Eberhard Wolters som ny chef över divisionen Mobile Climate Control (MCC).

Eberhard Wolters har fram till idag varit ansvarig för Mobile Climate Controls verksamhet utanför Nordamerika och har lång erfarenhet av försäljning och utveckling av klimatsystem för kommersiella fordon internationellt.

- Eberhard Wolters är välmeriterad när det gäller att driva verksamheter internationellt och jag är övertygad om att han med sin bakgrund kommer bidra till lönsam tillväxt och internationalisering av Mobile Climate Control, säger Anders Erkén vd och koncernchef för VBG Group.

Eberhard Wolters började på VBG Group 2017 och har tidigare haft ledande positioner inom bland annat Solaris Bus & Coach och Eberspächer Sütrak där han byggt upp nya affärer och verksamheter i länder som Brasilien, Mexico, Australien, Kina och Sydamerika.

- Det känns spännande och motiverande att få leda division Mobile Climate Control. Mitt mål är att vidareutveckla verksamheten internationellt och skapa lönsam tillväxt. Vägen framåt är hög leveranskvalitet i kombination med tydlighet och lyhördhet mot våra kunder. Som ledande experter inom klimatsystem kan vi också stötta våra kunder i elektrifieringen och omställningen gentemot mer hållbara lösningar, säger Eberhard Wolters. 

Mobile Climate Control utvecklar och tillverkar klimatsystem för bussar och offroad fordon. Divisionen har drygt 900 medarbetare och står för cirka 50 procent av VBG Groups omsättning.