Pressmeddelande 2018-03-28

VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

VBG Group publicerar årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2017 och den finns från och med idag tillgänglig på svenska på bolagets webbplats vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget från den 5 april.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 7 maj och i tryckt form den 11 maj.

Vänersborg den 28 mars 2018
VBG Group AB (publ)