Pressmeddelande 2022-10-20

Anders Birgersson lämnar VBG Group

Efter snart 22 år som vd och koncernchef för industrikoncernen VBG Group AB (publ), har Anders Birgersson bestämt sig för att lämna sin tjänst.

Anders Birgersson har informerat VBG Group AB (publ) styrelse om att han efter 22 år, önskar att avgå som bolagets vd och koncernchef senast den 31 maj 2023. 

Styrelsen har i och med detta besked beslutat att utse Anders Erkén till ny vd och koncernchef.  Anders Erkén har varit anställd på VBG Group sedan september 2007. Han är sedan 2011 affärsansvarig chef för Divisionen Truck & Trailer Equipment, samt har ett övergripande ansvar för divisionen Ringfeder Power Transmission. Anders Erkén har sedan 2018 varit vice vd för VBG Group AB (publ).

Styrelseordförande Johnny Alvarsson, konstaterar att VBG Groups företagskultur alltid har präglats av långsiktighet samt uthållig och god lönsamhet. Anders Birgersson har under sina år stärkt koncernens position inom släpvagnskopplingar och mekanisk kraftöverföring samt genomfört koncernens största uppköp 2016, när Mobile Climate Control förvärvades och koncernen fördubblades. Koncernen har under Anders Birgerssons ledning internationaliserats och konjunkturkänsligheten har minskat.

– Anders Erkén blir den fjärde vd:n under VBG Groups 71-åriga historia och han har rätt bakgrund för att fortsätta utveckla koncernen internationellt, säger Johnny Alvarsson.

– Åren på VBG Group har varit en spännande och utvecklande resa på många sätt och jag är otroligt stolt över de resultat vi har åstadkommit under mina snart 22 år som vd. Från en liten koncern bestående av 6 bolag med en omsättning på 550 miljoner kronor till en internationell industrigrupp med ett 30-tal bolag och en omsättning på över 4 miljarder kronor. Det har verkligen handlat om ett lagarbete. Från första dagen på VBG Group har jag imponerats av all den kompetens och det driv som finns hos våra medarbetare, säger Anders Birgersson.

Anders Erkén tillträder sin nya befattning den 1 januari 2023. Därefter kommer Anders Birgersson att vara tillgänglig för styrelse och vd, som senior rådgivare, fram till den 31 maj 2023.

– Jag fyller 64 år i november, och ser jag fram emot att släppa den operativa vardagen samt att få mer tid med familj och vänner. Jag hoppas också att på något sätt kunna fortsätta engagera mig i verksamheter där jag kan bidra med mina erfarenheter, vad det blir får framtiden utvisa, säger Anders Birgersson.


Information i denna rapport är sådan som VBG Group AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 15:00.