Pressmeddelande 2017-12-18

VBG Group etablerar ny koncernledning

VBG Group AB har beslutat om att genomföra en omorganisation där divisionscheferna för koncernens två största divisioner, VBG Truck Equipment och Mobile Climate Control, kommer att få en mer central roll i arbetet med att utveckla VBG Group.

– Mitt mål har varit att skapa en affärsstruktur som främjar både organisationsöverskridande samarbete och kompetensutnyttjande inom koncernen, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef på VBG Group.

VBG Group genomför en omorganisation inom koncernen och etablerar en ny övergripande, koncernledning, där divisionscheferna för koncernens två största divisioner, VBG Truck Equipment och Mobile Climate Control, får en mer central roll i arbetet att driva och utveckla koncernen.

– VBG Truck Equipment och Mobile Climate Control har gemensamt att de vänder sig till kommersiella fordon med produkter som tillverkas i mindre serier och de har även till viss del överlappande kundsegment. Därtill står de inför liknande utmaningar och har flera gemensamma utvecklingsfrågor, som exempelvis digitalisering och elektrifiering. Jag är övertygad om att detta tätare samarbete de två divisionerna emellan, kommer att resultera i att de bidrar stort till varandras fortsatta utveckling, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef på VBG Group.

En del av omorganisationen består i att VBG Truck Equipments divisionschef, Anders Erkén, dessutom får ett övergripande ansvar för koncernens övriga divisioner, Ringfeder Power Transmission och Edscha Trailer Systems.

– Anders Erkén har mycket god erfarenhet av att strukturera internationell produktions- och logistikverksamhet, vilket är precis den typ av utmaningar som Ringfeder Power Transmission har. För Edscha Trailer Systems kommer Anders som övergripande ansvarig att kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet inom inköp. Anders Erkén får därför tillsvidare ett övergripande ansvar för både Ringfeder Power Transmissions och Edscha Trailer Systems utveckling, medan cheferna för dessa divisioner, Thomas Moka samt Volker Biesenbruck, fortfarande kommer att leda sina verksamheter samt ha budget- och resultatansvar, säger Anders Birgersson.

Omorganisationen kommer inte att påverka hur koncernen redovisar sitt resultat, utan rapporteringen sker fortsatt enligt indelningen i fyra separata divisioner.

– Mitt mål har främst varit att skapa en affärsstruktur som främjar både organisationsöverskridande samarbete och kompetensutnyttjande inom koncernen. Med vår nya organisation tror jag att vi kommer att ha goda förutsättningar att på bästa sätt kunna utveckla koncernens strategier på sikt, för att möta våra finansiella tillväxt- och lönsamhetsmål, förklarar Anders Birgersson.

Efter omorganisationen består VBG Groups nya koncernledning av följande personer:

Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Bo Hedberg, Direktör Affärsutveckling
Claes Wedin, Direktör Finans, IR och IT
Christina Holgerson, Direktör HR och Corporate Responsibility
Clas Gunneberg, Vice Vd, VBG Group samt Divisionschef, Mobile Climate Control
Anders Erkén, Vice Vd, VBG Group samt Divisionschef, VBG Truck Equipment