Pressmeddelande 2017-04-06

VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

VBG Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, vbggroup.com. Den tryckta årsredovisningen kan beställas hos bolaget från den 20 april.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen och i tryckt version från slutet av maj.

V
änersborg den 6 april 2017
VBG Group AB (publ)