Pressmeddelande 2022-08-31

VBG Group förvärvar Tüschen und Zimmermann

VBG Group har genom divisionen Ringfeder Power Transmission förvärvat Tüschen und Zimmermanns industribromsaffär. Genom förvärvet får divisionen tillgång till produkter som kompletterar det nuvarande produktsortimentet väl och stärker kunderbjudandet.

Den förvärvade verksamheten beräknas bidra till Ringfeder Power Transmissions europeiska verksamhet med en omsättning om 1,5 miljoner EUR och har en uppskattad EBITA-marginal om 20 procent.

Förvärvet avser Tüschen und Zimmermanns industribromsaffär och omfattar produkträttigheter samt både materiella och immateriella tillgångar som används i verksamheten. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljoner EUR. Köpeavtalet undertecknades i dag, den 31 augusti 2022 och Ringfeder Power Transmission övertar äganderätten till tillgångarna den 1 september.

Tüschen und Zimmermann tillverkar hydrauliska, elektriska och pneumatiska säkerhetsbromsar för industriapplikationer. Bolaget grundades 1963 och ägs av Ludger Tüschen. De största kunderna finns i Polen, Slovenien, Turkiet och Tjeckien.

Företaget erbjuder marknaden ett certifierat gnistfritt produktsortiment för applikationer i explosiva miljöer (ATEX). Industribromsarna används för bland annat transportband i gruvor och bidrar till säkrare arbetsförhållanden för de som arbetar i farliga miljöer. Förvärvet förstärker VBG Groups industriella affär.

- Denna affär kompletterar Ringfeder Power Transmission på ett naturligt sätt, säger Thomas Moka, divisionschef för Ringfeder Power Transmission. Jag ser tydliga synergimöjligheter i produktionen, samt inom försäljning och marknadsföring. Vidare får vi genom förvärvet tillgång till en testmiljö för våra produkter som vi tidigare saknat.

Ludger Tüschen, Tüschen und Zimmermanns ägare ser att VBG Group är rätt köpare för företaget.

- Vi delar synen på kvalitet och säkerhet. Jag ser också att VBG Group har den finansiella styrka och industrikunskap som krävs för att vidareutveckla affären för bromssystem ytterligare, säger Ludger Tüschen.

VBG Groups Vd och Koncernchef Anders Birgersson är också nöjd med affären.

- För VBG Group är detta ett litet förvärv finansiellt sett, men ur ett strategiskt perspektiv viktigt. Förvärvet passar väl in vårt mål att växa som industrigrupp och produkterna är helt i linje med vår ambition att skapa ett säkrare samhälle. Bromssystemen är unika lösningar som bidrar till säkrare arbetsförhållanden inom gruvindustrin. 


Denna information är sådan som VBG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022, klockan 17:45 CEST.