Student/trainee

Kontakten med studerande och nyexaminerade studenter är viktig för VBG Group för att få in ny kunskap och nya tankar i organisationen. Vi vill dessutom bidra till att fler unga får upp ögonen och intresserar sig för yrken och utbildningar som är kopplade till våra verksamheter.

Konkurrensen om kvalificerad teknik- och ingenjörskompetens är hård på flera av VBG Groups marknader. För att trygga kompetent arbetskraft både på kort och på lång sikt är relationerna med utbildningsväsendet därför mycket viktiga.

I Tyskland och Sverige samarbetar vi med både universitet och högskolor och vi tar varje år emot och handleder studenter som ska skriva examensarbeten. Ringfeder Power Transmission arbetar kontinuerligt med traineetjänster inom divisionens verksamheter.

Det är dessutom viktigt att vi som etablerad branschaktör gör vad vi kan för att bidra till att fler unga intresserar sig för och vill utbilda sig inom yrken som är kopplade till våra verksamheter – inte minst inom teknik. Vi välkomnar därför praktikanter och studiebesök av alla dess slag.

Kontakta oss om du vill veta mer.