Människorna som gör skillnad

Här kan du bekanta dig med några av våra 1 600 medarbetare.

Jenniefer Petell

Jenniefer Petell

"Som Group Controller får man en inblick i helheten för företaget, vilket jag tycker är väldigt intressant."

Yrkesbefattning

Group Controller för Mobile Climate Control

Läs mer

Vad har du för arbetsuppgifter? Beskriv en vanlig dag på jobbet för dig.

Jag ansvarar bland annat för intern finansiell rapportering, samordning av budget och prognoser samt internkontroll inom Mobile Climate Control. Mitt arbete sker ofta i nära samarbete med CFO samt respektive ekonomiansvarig i dotterbolagen. Efter att mina kollegor rapporterat det finansiella resultatet för respektive bolag konsoliderar och analyserar jag resultatet för divisionen. Utifrån det skapas rapporter och analyser som levereras till både divisions- och koncernledning.

I mina arbetsuppgifter ingår också att rapportera resultatet till VBG Groups finansavdelning samt till revisorer och lokala myndigheter för våra svenska bolag.  Jag hanterar även divisionens budget- och prognosprocesser under året, samt samordnar vår internkontroll av de finansiella processerna inom Mobile Climate Control. Utöver det jobbar jag också löpande med förbättringar och utveckling av vårt koncernkonsolideringssystem för att kunna effektivisera och förbättra arbetet med rapporteringen inom Mobile Climate Controls finansorganisation.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Som Group Controller får man en inblick i helheten för företaget, vilket jag tycker är väldigt intressant. Jag får först se hur dotterbolagen utvecklas separat, sedan vilken effekt dotterbolagens resultat får för Mobile Climate Control som helhet och därefter även för hela koncernen, VBG Group. Man får en sådan överblick och förståelse för hela företagets process och hur alla delar är viktiga för att företaget ska fungera. Dessutom arbetar vi väldigt lösningsorienterat och med att effektivisera processer och rapportering, vilket jag även gillar mycket.

Hur är Mobile Climate Control som arbetsplats?

Jag tycker att Mobile Climate Control är en väldigt bra arbetsplats. Sedan jag började arbeta här har jag trivts mycket bra med både kollegor, företagskulturen och arbetssättet. Mobile Climate Control har ett öppet klimat samt är väldigt positiva till att medarbetare utvecklas och får lära sig nya saker och det uppskattar jag verkligen.

Rolf Weigelt

Rolf Weigelt

”Jag tycker att Edscha Trailer Systems är en mycket bra arbetsplats, med många nya idéer och inspiration inför framtiden.”

Yrkesbefattning

Designingenjör, Edscha Trailer Systems

Läs mer

Vad har du för arbetsuppgifter? Beskriv en vanlig dag på jobbet för dig.

I mitt arbete ingår utveckling och underhåll av vårt produktprogram, och även utveckling av nya produkter. Det omfattar bland annat att ta fram ritningar och att hantera arbetsflödet för den tekniska dokumentationen. Jag ger också kundsupport för individuella lösningar.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Variationen i arbetet med olika produktområden, till exempel taktyper, stolpar och chassipaket som Edscha Trailer Systems erbjuder. De enskilda kundlösningarna är också mycket intressanta.

Hur är Edscha Trailer Systems som arbetsplats?

Jag tycker att Edscha Trailer Systems är en mycket bra arbetsplats, med många nya idéer och inspiration inför framtiden.

Dana Cervinka

Dana Cervinka

”I och med att jag arbetar i en internationell miljö får jag möjlighet att träna mina språkkunskaper, och det är en av de saker jag verkligen gillar.”

Yrkesbefattning

Kundservice/Export, Ringfeder Power Transmission

Läs mer

Vad har du för arbetsuppgifter? Beskriv en vanlig dag på jobbet för dig.

Jag är kontaktperson för både dotterföretag och kunder per mejl och telefon. I mitt arbete ingår att ta hand om förfrågningar, orderhantering, samordning av leveranser samt att ta fram exportdokument.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Att jag har ett antal olika intressanta arbetsuppgifter och ansvarsområden, och även många kundkontakter. I och med att jag arbetar i en internationell miljö får jag möjlighet att träna mina språkkunskaper, och det är en av de saker jag verkligen gillar. Jag känner också att teamet jag jobbar med fungerar väldigt bra ihop – vi är ett utmärkt team!

Hur är Ringfeder Power Transmission som arbetsplats?

När man jobbar med kundservice är varje dag en ny utmaning, eftersom vi sköter ett antal olika arbetsuppgifter och måste hitta lösningar för att göra kunderna nöjda. Det kan handla om att hitta alternativa lösningar. Ibland måste aktiviteterna inom hela värdekedjan vara mycket flexibla för att tillgodose kundernas krav för vissa applikationer. Det innebär att vi måste arbeta tvärfunktionellt.

Jag tycker också att våra produkter är mycket intressanta. De är kopplade till olika industrisektorer, och det breda urvalet (gruvindustrin, transportindustrin, jordbävningsskydd, osv.) ger möjlighet att samla på sig många erfarenheter och ett stort kunnande, som är en bonus för dig som anställd.

Ringfeder Power Transmission är mycket flexibla i fråga om arbetstider och att ta över nya arbetsuppgifter. När nya lagar träder i kraft, till exempel, får medarbetarna efter behov ändra sina arbetsuppgifter efter nya standarder och krav. Sammantaget tycker jag att det skapar en väldigt bra laganda inom Ringfeder Power Transmission.

Michael Freiholtz

Michael Freiholtz

”I min roll ingår att arbeta med ständiga förbättringar och att följa upp 5S, som är en lean-metod för att skapa goda vanor och ordning och reda på arbetsplatsen.”

Yrkesbefattning

Teamledare för plåtflödet (måleri, plåt och svets samt packning), VBG Truck Equipment

Läs mer

Vad har du för arbetsuppgifter? Beskriv en vanlig dag på jobbet för dig.

En vanlig dag på jobbet för mig börjar med att jag tar fram en leveranslista för att prioritera våra tillverkningsorder i förhållande till våra kundorder, så att våra arbetslag lägger fokus på det viktigaste först. Sedan håller jag morgonmöten där vi i de olika arbetslagen går igenom eventuella riskobservationer, tillbud och olyckor och de eventuella kvalitetsavvikelser vi haft dagen innan. Vi tar även upp hur arbetet gick under gårdagen när det gäller övriga produktionsstörningar och leveranser.

Det blir även ofta möten med olika arbetskamrater, exempelvis operatörer, produktionstekniker, planerare och kvalitetstekniker. Vi rapporterar till varandra om olika problem som uppstått och kommer fram till bra lösningar på dem. Det kan röra sig om allt ifrån maskinstörningar till slitna verktyg som skulle kunna påverka kvaliteten på en produkt. När vi jobbar med avvikelser som har drabbat en kund så är det extra viktigt att den förbättring vi gör, garanterar att problemet inte uppstår igen.

I min roll ingår också att arbeta med ständiga förbättringar och att följa upp 5S, som är en lean-metod för att skapa goda vanor och ordning och reda på arbetsplatsen. Att jobba med 5S innebär bland annat att få till goda rutiner kring städning, märkning av verktyg och att se till att var sak har sin plats på arbetsplatsen.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Att få jobba med många olika typer av människor är det jag tycker om mest. Vi är runt 40 personer som jobbar i plåtflödet. Jag gillar också att mina arbetsuppgifter är väldigt varierande. Om någon arbetskamrat är borta, kan jag till och med få gå in och svetsa en dag och det tycker jag är kul.

Hur är VBG Truck Equipment som arbetsplats?

Jag har jobbat på många arbetsplatser innan, men här har jag jobbat i snart tio år och jag trivs verkligen. Vi har ett öppet arbetsklimat och i diskussioner är alla frågor välkomna.

Jan Höglund

Jan Höglund

”Det är viktigt att vi träffar våra slutkunder för det är vid de tillfällen man får veta vad som funkar och vad som inte funkar i praktiken med en produkt.”

Yrkesbefattning

Key Account Manager, VBG Truck Equipment

Läs mer

Vad har du för arbetsuppgifter? Beskriv en vanlig dag på jobbet för dig.

Då besöker jag olika typer av kunder som till exempel våra återförsäljare och grossister, men även våra slutkunder såsom åkerier. Det är viktigt att vi träffar våra slutkunder för det är vid de tillfällen man får veta vad som funkar och vad som inte funkar i praktiken med en produkt. Det är även då man får möjlighet att göra kunden uppmärksam på både nya produkter och våra tillbehör.

Sedan tillhandahåller jag även butiksinredning till våra återförsäljare och hjälper dem med att exponera våra produkter och varumärken på ett professionellt sätt i butiken. Jag håller även en hel del utbildningar om våra produkter för mina kunder.

De dagar jag är på kontoret blir det både kundkontakter via telefon och en hel del administrativt arbete såsom att boka besök, skriva rapporter samt delta i de interna möten och utbildningar vi har.

Vad gillar du mest med ditt arbete?

Det är helt klart kundkontakterna. Att få träffa så många olika sorters människor, allt från VD:n till mekanikern, är både roligt och utvecklande. Dessutom är det kul att få se så mycket av Sverige som jag gör. Jag har norra Sverige som mitt ansvarsområde och jag är borta minst två nätter i veckan.

Något som jag också gillar är att VBG Truck Equipment är ett företag med huvudkontor och produktion på samma plats där jag jobbar, för det skapar en närhet till de produkter jag säljer och till de personer som arbetar med att utveckla och producera produkterna. Det, i sin tur, gör att det är lätt för mig att ”tala från hjärtat” till kunden och om jag märker att det finns ett behov hos en kund så är det också lättare att tränga in med det budskapet internt och påverka.

Hur är VBG Truck Equipment som arbetsplats?

Jag tycker att det är en arbetsplats som präglas av stolthet, både över de varumärken vi har och över den historia företaget har, med grundaren Herman Krefting. Det är också en arbetsplats med stark och jordnära ”vi-känsla”.