Årsstämma

VBG Group ABs årsstämma 2020 hålls den 28 april i Vänersborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till annelie.carlsson@vbggroup.com senast 2 månader före stämman.

Årsstämma 2019

VBG Groups årsstämma 2019 hölls den 24 april kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4 i Vänersborg.

Vd:s presentation 

Dokumentation från stämman

Kallelse till årsstämma i VBG Group AB

Dagordning

Beslutsärenden

Förslag om bemyndigande

Förslag till riktlinjer för ersättning

Förslag till valberedning

Valberedningen motiverade yttrande

Revisorns yttrande

Bolagsordning

Protokoll Årsstämma

 

Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

Årsstämman 2019 beslutade att inför årsstämman 2020 utse valberedning bestående av:

  • Göran Bengtsson, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, tillika valberedningens ordförande
  • Johnny Alvarsson, styrelseordförande VBG Group AB
  • Johan Lannebo, Lannebo Fonder
  • Per Trygg, SEB Asset Management SA

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen kunde sända detta senast den 1 januari 2020 till adress:

VBG Group AB
Valberedningen
Box 1216
462 28 Vänersborg