Aktien

Noterade sedan 1987

VBG Groups B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet VBG B. A-aktierna, vilka motsvarar 62,86 procent av rösterna i VBG Group, ägs av de tre stiftelserna Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK.

Utdelning och utdelningspolicy 

Sedan börsintroduktionen 1987 har bolaget delat ut i genomsnitt 33,0 procent av nettovinsten. I mars 2012 antog styrelsen en policy som anger 30 procent som den nivå på utdelningen som aktieägarna kan förvänta sig under normala omständigheter.

Aktiedata

Data per aktie

  2016 2015 2014 2013 2012
Vinst, SEK 9,66 7,64 6,31 9,00 5,58
Utdelning, SEK 1,75* 3,25 3,00 2,75 2,25
Börskurs vid årets slut 160,50 121,00 103,75 126,00 91,00
P/E Tal,ggr 16,6 15,8 16,4 14,0 16,3
Eget kapital, SEK 82,01 69,71 65,40 58,99 50,36
Kassaflöde fr löpande verksamhet, SEK 17,67 11,61 9,81 12,82 7,45
Direktavkastning, % 2,18 2,69 2,89 2,18 2,47
Antal utestående aktier (tusental) 12 502 12 502 12 502 12 502 12 502
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) 12 502 12 502 12 502 12 502 12 502

*Föreslagen utdelning per aktie utifrån att antalet aktier fördubblats till 25 004 048 efter genomförd emission i februari 2017.

Aktieägare

Insiders

Analytiker som följer VBG Group

Carl Ragnerstam
Remium
+46 8 454 32 23
carl.ragnerstam@remium.com