Hållbara lösningar för ökad säkerhet

Vi erbjuder kvalitativa och tillförlitliga produkter, som håller långsiktigt för den verksamhet de är avsedda för. Det sträcker sig från lösningar som bidrar till ökad säkerhet både i trafiken samt i samhällskritisk infrastruktur, till att möjliggöra koldioxidminskande åtgärder och mer hållbara transporter.

VBG Group grundades för att erbjuda säkrare kopplingar. Idag är erbjudandet större, men grundsyftet kring säkerhet finns kvar. Genom våra produkter och lösningar ökar säkerheten. Onspots automatiska snökedja gör så att samhällsviktiga transporter och blåljuspersonal kan köra säkert på vintern. Mobile Climate Controls klimatlösningar optimerar ett säkert och behagligt klimat för förare och passagerare. Därutöver bidrar Ringfeder Power Transmissions vibrationsdämpare till en säkrare infrastruktur då dessa förhindrar att konstruktioner rasar vid naturkatastrofer och räddar därmed liv.

Produktinnovation är centralt för att minska vår påverkan. Vi är med och driver utvecklingen för att minska koldioxidutsläppen vid transporter och arbetar med att utveckla lösningar för mer effektiva och resurssnåla transporter. Under flera år har Truck & Trailer Equipment tagit en aktiv roll för att främja längre och tyngre transporter av gods som resulterat i lägre bränsleförbrukning per fraktat ton.

Våra lösningar bidrar även till effektivare användning av resurser genom unika lösningar inom elektrifiering. Med våra klimatsystem för batterier kan uppvärmning och nedkylning av batterier i eldrivna bussar göras genom en elektrifierad process.