Ringfeder Power Transmission

522 MSEK
Omsättning 2018
15 %
Andel av koncernens omsättning 2018
70 msek
Rörelseresultat (EBIT) 2018
14,2 %
EBITA-marginal 2018
335
Antal anställda 2018

Utifrån egna, tydligt positionerade varumärken erbjuder Ringfeder Power Transmission tekniskt ledande produkter och system för användning inom mekanisk kraftöverföring, samt energi- och stötdämpning.

Internationellt ledande varumärken

Ringfeder Power Transmission har cirka 20 produktlinjer inom varumärkena Ringfeder, Tschan, Henfel och Gerwah. Divisionens axel- och navkopplingar står för den största andelen av försäljningen. Denna typ av kopplingar används ofta inom kranar och hissanordningar. Krympskivor är en annan av divisionens produkter som återfinns i bland annat växellådor för industriellt bruk. Divisionens friktionsfjäder är den produkt som verksamheten grundades på för nästan 100 år sedan. Idag står den för mindre än en fjärdedel av divisionens omsättning. Friktionsfjädrar används bland annat inom flygindustrin, som dämpande komponenter när vingklaffar ska flyttas och ställas in, samt som överbelastningsskydd i nödutgångarnas öppningssystem. Friktionsfjädrar används även för att jordbävningssäkra byggnader, broar och kraftverk.

Kunder

Ringfeder Power Transmission har över 4 000 kunder världen över. Förenklat kan man säga att divisionen riktar sig till kunder i 16 olika segment. Bland de större segmenten återfinns Gruvor, Metallframställning och Energiproduktion. De snabbast växande segmenten är Pumpar samt Livsmedel. Divisionen satsar även på att öka exponeringen mot segmentet Industriautomation. Ambitionen är även att växa på eftermarknaden inom flera av kundsegmenten.

Marknad

Marknaden är mycket fragmenterad med ett fåtal stora aktörer. Ringfeder Power Transmission har stora konkurrensfördelar tack vare sin storlek, kompetens, breda produktportfölj och höga kvalitet på produkterna.

Några av Ringfeder Power Transmissions viktigaste marknadssegment är gruv- olje- och gasindustrin. Efterfrågan från dessa segment korrelerar i stor utsträckning med råvaruprisernas utveckling. På tillväxtmarknader i Asien och Sydamerika ökar den industriella tillverkningen stadigt, vilket driver efterfrågan på Ringfeder Power Transmissions produkter. På de mogna marknaderna i Västeuropa och Nordamerika driver ständigt ökande rationaliseringar fram automationsbehov som gynnar divisionen.

 

Intervju med Thomas Moka

Intervju med Thomas Moka

"Vi har renodlat vårt produktprogram för att öka lönsamheten"

Yrkesbefattning

Divisionschef för Ringfeder Power Transmission

Läs mer

Ni har vuxit en hel del på senare år, men lönsamheten har samtidigt minskat. Hur har ni arbetat under 2017 för att vända den negativa trenden?

Vi har jobbat hårt enligt det åtgärdsprogram som sjösattes i slutet av 2016 för att öka lönsamheten inom Ringfeder Power Transmission. Inom ramen för programmet har vi optimerat lagerhållning och specialiserat våra fabriker för olika typer av produktion – en med flexibel tillverkning i mindre serier och en för mer storskalig tillverkning. Vi har även renodlat vårt produktprogram mot produkter där vi ser att det finns större lönsamhetspotential. Utöver det är jag övertygad om att vår överföring av Ringfeders produkter till Henfel och den brasilianska marknaden, samt den korsförsäljning vi inlett mellan Tschan och Ringfeder på framförallt den tyska marknaden, kommer att påverka divisionens lönsamhet positivt framöver.

Vilken ser du som Ringfeder Power Transmissions främsta utmaning?

Den affärsmodell vi valt att arbeta utifrån innefattar att vi äger hela kedjan – från idé till försäljning – och vi kan därför erbjuda ett brett produktsortiment till många, vitt skilda kundsegment. Detta är en av våra styrkor, men det är också en utmaning att hantera affärsmodellen, eftersom den ställer krav på att hålla en mycket hög nivå i alla delar av kedjan, samtidigt som vi ska utmärka oss som företag, gentemot våra konkurrenter, genom att erbjuda både specialiserade produktlösningar och enastående service.

Med ert breda produktsortiment har ni kunder inom vitt skilda industrimarknader. Har ni haft några spännande kundsamarbeten under året?

Det jag tycker varit mest spännande under året är att vi fått möjlighet att sälja en komplett systemlösning till ett robotsystem hos en kund inom automationsindustrin och där är vi nu fortsatt enda leverantör av dessa komponenter till robotsystemet. Vi har också levererat vår koppling Tschan TNR till världens största cementkvarn hos en kund i Bangladesh. Ytterligare ett annorlunda och framgångsrikt samarbete under året har varit att hjälpa Siemens AG i Kina att säkra strömtillförseln till deras anläggningar vid en eventuell jordbävning, genom att installera våra stötdämpande friktionsfjädrar runt en närmare 200 mil lång kraftledning som löper genom landet.


Varumärken