Internationella ledare med starka varumärken

VBG Groups tre divisioner utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter med stort kundvärde. Divisionerna har ledande positioner i sina respektive nischer på den globala marknaden. Produkterna marknadsförs under starka varumärken, som riktar sig till olika kundsegment.

 

Koncernen har egna produktions- och säljbolag i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien, Afrika och Oceanien. Divisionernas produkter säljs dessutom via importörer och agenter i en rad länder runt om i världen. Koncernens säte ligger i Vänersborg, Sverige.