Mobile Thermal Solutions

1 763 msek
Omsättning 2021
49 %
Andel av koncernens omsättning 2021
136 msek
Rörelseresultat (EBIT) 2021
9 %
EBITA-marginal 2021
915
Antal anställda 2021

Mobile Thermal Solutions utvecklar, tillverkar och säljer kompletta klimatsystem för kommersiella fordon och är branschledande i Nordamerika och Europa. Klimatsystemen innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem.

Kundanpassade klimatsystem

Mobile Thermal Solutions är verksam på marknaden för klimatsystem till bussar, anläggnings-, nytto- och försvarsfordon. Divisionen är inriktad på kundanpassade lösningar i små till medelstora seriestorlekar. Lösningarna innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem samt ett brett utbud av tillhörande komponenter. 

Divisionens största marknad är Nordamerika, med cirka 84 procent av omsättningen, medan den europeiska marknaden står för cirka 14 procent av Mobile Thermal Solutions omsättning. Övrig försäljning fördelas i huvudsak mellan Kina, Sydafrika och Brasilien.

Kunder

Mobile Thermal Solutions två huvudsakliga kundsegment är tillverkare av bussar samt tillverkare av anläggningsfordon inom infrastruktur, skogsbruk samt nyttofordon som till exempel sopbilar, ambulanser och brandbilar.

Marknad

Marknaden för klimatsystem omsätter årligen nästan 4,5 miljarder kronor i Nordamerika och cirka 5 miljarder kronor i Europa. Den påverkas bland annat av makrotrender som urbanisering och ökande miljöhänsyn som en konsekvens av bl.a. ökande koldioxidutsläpp. Efterfrågan på klimatsystem med högre kvalitet som resulterar i god komfort förväntas öka, vilket väntas påverka divisionens verksamhet positivt.


Varumärken