Mobile Climate Control

1 727 msek
Omsättning 2018
50 %
Andel av koncernens omsättning 2018
152 msek
Rörelseresultat (EBIT) 2018
10,1 %
EBITA-marginal 2018
870
Antal anställda 2018

Mobile Climate Control utvecklar, tillverkar och säljer kompletta klimatsystem för kommersiella fordon och är branschledande i Nordamerika och Europa. Klimatsystemen innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem.

Kundanpassade klimatsystem

Mobile Climate Control är verksam på marknaden för klimatsystem till bussar, anläggnings-, nytto- och försvarsfordon. Divisionen är inriktad på kundanpassade lösningar i små till medelstora seriestorlekar. Lösningarna innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem samt ett brett utbud av tillhörande komponenter. 

Divisionens största marknad är Nordamerika, med cirka 80 procent av omsättningen, medan den europeiska marknaden står för cirka 16 procent av MCCs omsättning. Övrig försäljning fördelas i huvudsak mellan Kina, Sydafrika och Brasilien.

Kunder

Mobile Climate Control fyra huvudsakliga kundsegment är tillverkare av bussar, anläggningsfordon inom infrastruktur, jordbruk, skogsbruk, gruvor och materialhantering, nyttofordon som till exempel sopbilar, ambulanser och brandbilar, samt försvarsfordon för trupptransporter.

Marknad

Marknaden för klimatsystem omsätter årligen nästan 4,5 miljarder kronor i Nordamerika och cirka 5 miljarder kronor i Europa. Den påverkas bland annat av makrotrender som urbanisering och ökande miljöhänsyn som en konsekvens av bl.a. ökande koldioxidutsläpp. Efterfrågan på klimatsystem med högre kvalitet som resulterar i god komfort förväntas öka, vilket väntas påverka divisionens verksamhet positivt.

Intervju med Clas Gunneberg

Intervju med Clas Gunneberg

"Uppkopplade produkter ger oss insikt"

Yrkesbefattning

Divisionschef för Mobile Climate Control

Läs mer

Ni har startat verksamhet i bland annat Brasilien under 2017 – kan du berätta vad som skett hittills?

I Brasilien har vi rekryterat några nyckelspelare och etablerat oss i ändamålsenliga lokaler. Under 2018 startar vi montering av klimatsystem som kommer att säljas till kunder inom både buss- och anläggningssegmenten.

Mobile Climate Control har fått en order på klimatsystem till kollektivtrafiken i Los Angeles. Affären omnämns som en genombrottsorder – på vilket sätt är den det?

Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, som ansvarar för kollektivtrafiken i Los Angeles, har tidigare haft en av våra konkurrenter som leverantör och det har varit svårt för oss att ta oss in. Tack vare en affär med den amerikanska busstillverkaren Eldorado National, där vi ska leverera klimatsystem till cirka 600 gasdrivna bussar, fick vi dock den dörröppnare som behövdes. Att klimatsystemen är elektriska och bygger på ny teknik som kommer att bli standard i framtiden, gör den här affären ännu viktigare för oss.

Hur ser du på uppkopplade produkter?

Det är ett jätteviktigt område för oss. Uppkopplade produkter ger oss bland annat större insikt om hur produkten fungerar för kunden och skapar större möjligheter att utveckla vår affärsmodell med mer attraktiva erbjudanden, som exempelvis långvariga servicekontrakt.

En viktig fråga ni lyfter inför 2018 är satsningen på klimatsystem till bussar i Europa. Varför har detta inte skett tidigare?

Det har helt enkelt inte varit aktuellt för oss, för marknaden har inte varit attraktiv, men tack vare den elektrifiering som pågår i branschen och att vi nu tagit in rätt typ av kompetens ser vi att tajmingen är rätt för att kunna satsa fullt ut och göra det med trovärdighet.


Varumärken