Mobile Climate Control

1 427 msek
Omsättning 2017
47 %
Andel av koncernens omsättning
128 msek
Rörelseresultat 2017
10,4 %
EBITA-marginal
785
Antal anställda

Mobile Climate Control utvecklar, tillverkar och säljer kompletta klimatsystem för kommersiella fordon och är branschledande i Nordamerika och Europa. Klimatsystemen innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem.

Kundanpassade klimatsystem

Mobile Climate Control är verksam på marknaden för klimatsystem till bussar, anläggnings-, nytto- och försvarsfordon. Divisionen är inriktad på kundanpassade lösningar i små till medelstora seriestorlekar. Lösningarna innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem samt ett brett utbud av tillhörande komponenter. 

Divisionens största marknad är Nordamerika, med cirka 80 procent av omsättningen, medan den europeiska marknaden står för cirka 16 procent av MCCs omsättning. Övrig försäljning fördelas i huvudsak mellan Kina, Sydafrika och Brasilien.

Kunder

Mobile Climate Control fyra huvudsakliga kundsegment är tillverkare av bussar, anläggningsfordon inom infrastruktur, jordbruk, skogsbruk, gruvor och materialhantering, nyttofordon som till exempel sopbilar, ambulanser och brandbilar, samt försvarsfordon för trupptransporter.

Marknad

Marknaden för klimatsystem omsätter årligen nästan 4,5 miljarder kronor i Nordamerika och cirka 5 miljarder kronor i Europa. Den påverkas bland annat av makrotrender som urbanisering och ökande miljöhänsyn som en konsekvens av bl.a. ökande koldioxidutsläpp. Efterfrågan på klimatsystem med högre kvalitet som resulterar i god komfort förväntas öka, vilket väntas påverka divisionens verksamhet positivt.

Varumärken