Mobile Climate Control

1 727 msek
Omsättning 2018
50 %
Andel av koncernens omsättning 2018
152 msek
Rörelseresultat (EBIT) 2018
10,1 %
EBITA-marginal 2018
870
Antal anställda 2018

Mobile Climate Control utvecklar, tillverkar och säljer kompletta klimatsystem för kommersiella fordon och är branschledande i Nordamerika och Europa. Klimatsystemen innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem.

Kundanpassade klimatsystem

Mobile Climate Control är verksam på marknaden för klimatsystem till bussar, anläggnings-, nytto- och försvarsfordon. Divisionen är inriktad på kundanpassade lösningar i små till medelstora seriestorlekar. Lösningarna innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem samt ett brett utbud av tillhörande komponenter. 

Divisionens största marknad är Nordamerika, med cirka 80 procent av omsättningen, medan den europeiska marknaden står för cirka 16 procent av MCCs omsättning. Övrig försäljning fördelas i huvudsak mellan Kina, Sydafrika och Brasilien.

Kunder

Mobile Climate Control fyra huvudsakliga kundsegment är tillverkare av bussar, anläggningsfordon inom infrastruktur, jordbruk, skogsbruk, gruvor och materialhantering, nyttofordon som till exempel sopbilar, ambulanser och brandbilar, samt försvarsfordon för trupptransporter.

Marknad

Marknaden för klimatsystem omsätter årligen nästan 4,5 miljarder kronor i Nordamerika och cirka 5 miljarder kronor i Europa. Den påverkas bland annat av makrotrender som urbanisering och ökande miljöhänsyn som en konsekvens av bl.a. ökande koldioxidutsläpp. Efterfrågan på klimatsystem med högre kvalitet som resulterar i god komfort förväntas öka, vilket väntas påverka divisionens verksamhet positivt.

Intervju med Clas Gunneberg

Intervju med Clas Gunneberg

"Stora möjligheter inom elektrifiering och uppkopplade produkter"

Yrkesbefattning

Divisionschef för Mobile Climate Control

Läs mer

Ni uppvisade en stark tillväxt under 2018, hur summerar du själv det gångna året?

2018 var ett bra år för oss. Vi levererade ett flertal nya elektriska klimatsystem till busskunder i Nordamerika, vi invigde en fabrik i Indien och etablerade ett utvecklingscentrum för nya klimatsystem till bussar i Europa. Detta tillsammans med en stark marknad inom segmentet anläggningsfordon i Nordamerika, bidrog till en hög organisk tillväxt. Samtidigt utmanades vi under året av höjda tullar och ett tajt läge i supply-chain, vilket bidrog till att vi inte riktigt fick ut de marginaler vi önskade. Överlag var det dock ett positivt år och det är glädjande att vi växer.

Hur ser du på den tekniska utvecklingen och digitaliseringen inom branschen?

Digitaliseringen ger oss goda möjligheter att optimera den interna verksamheten och göra den så effektiv som möjligt. Vi fokuserar idag mycket på uppkopplade produkter, vilket för vår del innebär att en elektronisk modul adderas till våra produkter. Den gör det möjligt för oss att övervaka våra produkters funktion i realtid, och ger både oss och kunden viktig information om när det exempelvis är dags för service, för att undvika att klimatsystemen ska sluta fungera. Våra kunder kan på så sätt bli mer effektiva genom att optimera utnyttjandet av sina fordon. Detta är ett typexempel på hur vi kan skapa mervärde för kunden. Samtidigt ser vi ett skifte mot elektriska och mer komplexa produkter inom branschen. Inom detta område ligger vi bra till och som jag nämnde tidigare, levererade vi ett flertal nya elektriska klimatsystem för bussar i Nordamerika under året.

Vilka är era största utmaningar?

En väsentlig utmaning för både oss och branschen i stort är kompetensförsörjningen, där det i nuläget finns ett stort behov av duktiga och erfarna ingenjörer. Ytterligare en utmaning, på lite längre sikt, är det pågående teknikskiftet mot förarlösa fordon. Det är i dagsläget svårt att bedöma exakt hur förarlösa transporter kommer att påverka oss. Här gäller det att fortsatt ligga i framkant och säkerställa att vi har produkter som kan bredda vår affär när det blir aktuellt, exempelvis klimatsystem för batterier och olika typer av elektronisk utrustning.

Vilka möjligheter ser du för Mobile Climate Control framöver?

Under 2018 öppnade vi en fabrik i Indien som är en marknad jag ser stor potential i på lite längre sikt. Jag ser även fram emot att följa vår fortsatta satsning inom klimatsystem för bussar i Europa. Där har vi gjort många viktiga insatser under året och det finns goda utsikter att bli ännu starkare. Utöver geografiska tillväxtmöjligheter, är givetvis teknikskiftet inom branschen väldigt spännande och här finns det stora möjligheter för oss framöver, i och med utvecklingen mot elektrifierade och uppkopplade produkter. 


Varumärken