Edscha Trailer Systems

322 MSEK
Omsättning 2018
9 %
Andel av koncernens omsättning 2018
38 msek
Rörelseresultat (EBIT) 2018
13,5 %
EBITA-marginal 2018
84
Antal anställda 2018

Edscha Trailer Systems introducerade det skjutbara taket på marknaden 1969. Idag är verksamheten tekniskt ledande och störst i världen inom skjutbara tak till trailers, med en global marknadsandel på över 40 procent.

Internationellt ledande föregångare

Edscha Trailer Systems har marknadens bredaste produktportfölj för påbyggnation av kapelltäckta trailers, med fokus på trailers för vägtransporter. Dessutom har divisionen ett sortiment för järnvägsvagnar och tippfordon. Varumärkena Edscha Trailer Systems och Sesam är välkända och starka, både hos kunder och hos slutanvändare. Den gemensamma nämnaren för samtliga produkter är att de erbjuder ett effektivt, flexibelt skydd för fraktat gods och de ger även ägaren ett högre andrahandsvärde på trailern.

Kunder

Edscha Trailer Systems största försäljningsvolym är kopplad till tillverkning av enkla men funktionella taklösningar till standardtrailers – ett segment som domineras av tre tyska trailertillverkare: Schmitz, Krone och Kögel. Dessa trailertillverkare riktar sig till slutkunder som beställer stora volymer, exempelvis till leasingflottor och större speditörer.

Specialanpassade produkter för trailers utgör ett fragmenterat segment med ett stort antal lokalt och regionalt starka aktörer. Här beställs betydligt lägre volymer med högre grad av kundanpassning.

Marknad

Det produceras årligen cirka 100 000 kapelltäcka trailers i världen och de allra flesta har skjutbara taksystem. Efterfrågan på trailers med skjutbara tak är beroende av den totala trailerparkens storlek och tillväxt. Denna styrs i sin tur, precis som lastbilsmarknaden i sin helhet, av den ekonomiska utvecklingen och efterfrågan på transporter. Trailermarknadens investeringscykler är dock längre än för övriga lastbilsmarknaden.

Efterfrågan på skjutbara takbågar för järnvägsvagnar och tippfordon varierar normalt sett mycket mellan åren, men den bakomliggande drivkraften är, även för dessa produkter, den ekonomiska konjunkturen.

 

Intervju med Volker Biesenbruck

Intervju med Volker Biesenbruck

"Det krävs mer än ett lågt pris för att vara konkurrenskraftig"

Yrkesbefattning

Divisionschef för Edscha Trailer Systems

Läs mer

2018 innebar ett förbättrat resultat och förbättrade marginaler för Edscha Trailer Systems. Vad är anledningarna till det?

Det var flera saker som påverkade resultatet i positiv riktning under 2018. Vi hade en väldigt stabil marknad och gynnsamma marknadsförutsättningar rent generellt under året. Dessutom var vi inte utsatta för den typ av leverantörsproblem vi hade under föregående år. Inom divisionen har vi även fokuserat mycket på att optimera processer och arbeta för en lean organisation under de senaste åren, vilket nu börjar ge tydligt resultat. Samtidigt har också de ledningsförändringar vi genomförde under 2017, nu resulterat i ett starkt team med en tydlig gemensam målbild. Även våra nya produktlinjer har bidragit till den positiva utvecklingen inom divisionen under året.

Du nämner att en av era utmaningar är den höga prispressen, samtidigt som även material- och personalkostnader ökar. Vad är din kommentar till detta?

Det är helt korrekt att vi verkar i en priskänslig bransch, men jag är övertygad om att det krävs mer än ett lågt pris för att vara konkurrenskraftig. Vårt sätt att handskas med priskonkurrensen är att fortsatt nischa oss som en leverantör av premiumprodukter och
som en stabil, långsiktigt engagerad partner till kunderna, med erbjudanden som ger andra fördelar för kunden än enbart ett lågt pris. Vi arbetar även kontinuerligt med att optimera våra processer och utveckla nya produktvarianter för att möta våra kunders behov. Som en del i detta arbetar vi med fortsatt automatisering av våra produktionsprocesser och vi ser ständigt över vår värdekedja, från inköp till eftermarknad, allt för att vi ska vara så effektiva som möjligt i alla delar.

2018 var ett bra år för er. Hur går dina tankar för 2019 – vad fokuserar ni på?

Vi kommer att fortsätta med vår produktutveckling och ta de produktinnovationer vi presenterade under 2018 till nästa nivå, exempelvis genom att implementera E-drive för alla andra produkter i vår portfölj. E-drive är vårt nya, helautomatiska system för elektrisk öppning och stängning av tak. E-drive effektiviserar kundernas transporter och bidrar därmed positivt till deras affär. Jag är övertygad om att E-drive kommer vara en viktig del av vårt framtida erbjudande. Jag ser dessutom stora möjligheter att växa vår verksamhet med dessa innovationer, inte bara i Europa utan även i övriga världen. Förra året satte vi in ytterligare resurser i Asien och jag tror att vår nya OpenBox-lösning har stor potential där. Vi kommer dessutom under 2019 fortsätta arbetet med att optimera våra processer och att försöka korta time-to-market för nya produkter.


Varumärken