Edscha Trailer Systems

260 MSEK
Omsättning 2017
9 %
Andel av koncernens omsättning
14 msek
Rörelseresultat 2017
10,1 %
EBITA-marginal
88
Antal anställda

Edscha Trailer Systems introducerade det skjutbara taket på marknaden 1969. Idag är verksamheten tekniskt ledande och störst i världen inom skjutbara tak till trailers, med en global marknadsandel på över 40 procent.

Internationellt ledande föregångare

Edscha Trailer Systems har marknadens bredaste produktportfölj för påbyggnation av kapelltäckta trailers, med fokus på trailers för vägtransporter. Dessutom har divisionen ett sortiment för järnvägsvagnar och tippfordon. Varumärkena Edscha Trailer Systems och Sesam är välkända och starka, både hos kunder och hos slutanvändare. Den gemensamma nämnaren för samtliga produkter är att de erbjuder ett effektivt, flexibelt skydd för fraktat gods och de ger även ägaren ett högre andrahandsvärde på trailern.

Kunder

Edscha Trailer Systems största försäljningsvolym är kopplad till tillverkning av enkla men funktionella taklösningar till standardtrailers – ett segment som domineras av tre tyska trailertillverkare: Schmitz, Krone och Kögel. Dessa trailertillverkare riktar sig till slutkunder som beställer stora volymer, exempelvis till leasingflottor och större speditörer.

Specialanpassade produkter för trailers utgör ett fragmenterat segment med ett stort antal lokalt och regionalt starka aktörer. Här beställs betydligt lägre volymer med högre grad av kundanpassning.

Marknad

Det produceras årligen cirka 100 000 kapelltäcka trailers i världen och de allra flesta har skjutbara taksystem. Efterfrågan på trailers med skjutbara tak är beroende av den totala trailerparkens storlek och tillväxt. Denna styrs i sin tur, precis som lastbilsmarknaden i sin helhet, av den ekonomiska utvecklingen och efterfrågan på transporter. Trailermarknadens investeringscykler är dock längre än för övriga lastbilsmarknaden.

Efterfrågan på skjutbara takbågar för järnvägsvagnar och tippfordon varierar normalt sett mycket mellan åren, men den bakomliggande drivkraften är, även för dessa produkter, den ekonomiska konjunkturen.

 

Varumärken