Edscha Trailer Systems

322 MSEK
Omsättning 2018
9 %
Andel av koncernens omsättning 2018
38 msek
Rörelseresultat (EBIT) 2018
13,5 %
EBITA-marginal 2018
88
Antal anställda 2018

Edscha Trailer Systems introducerade det skjutbara taket på marknaden 1969. Idag är verksamheten tekniskt ledande och störst i världen inom skjutbara tak till trailers, med en global marknadsandel på över 40 procent.

Internationellt ledande föregångare

Edscha Trailer Systems har marknadens bredaste produktportfölj för påbyggnation av kapelltäckta trailers, med fokus på trailers för vägtransporter. Dessutom har divisionen ett sortiment för järnvägsvagnar och tippfordon. Varumärkena Edscha Trailer Systems och Sesam är välkända och starka, både hos kunder och hos slutanvändare. Den gemensamma nämnaren för samtliga produkter är att de erbjuder ett effektivt, flexibelt skydd för fraktat gods och de ger även ägaren ett högre andrahandsvärde på trailern.

Kunder

Edscha Trailer Systems största försäljningsvolym är kopplad till tillverkning av enkla men funktionella taklösningar till standardtrailers – ett segment som domineras av tre tyska trailertillverkare: Schmitz, Krone och Kögel. Dessa trailertillverkare riktar sig till slutkunder som beställer stora volymer, exempelvis till leasingflottor och större speditörer.

Specialanpassade produkter för trailers utgör ett fragmenterat segment med ett stort antal lokalt och regionalt starka aktörer. Här beställs betydligt lägre volymer med högre grad av kundanpassning.

Marknad

Det produceras årligen cirka 100 000 kapelltäcka trailers i världen och de allra flesta har skjutbara taksystem. Efterfrågan på trailers med skjutbara tak är beroende av den totala trailerparkens storlek och tillväxt. Denna styrs i sin tur, precis som lastbilsmarknaden i sin helhet, av den ekonomiska utvecklingen och efterfrågan på transporter. Trailermarknadens investeringscykler är dock längre än för övriga lastbilsmarknaden.

Efterfrågan på skjutbara takbågar för järnvägsvagnar och tippfordon varierar normalt sett mycket mellan åren, men den bakomliggande drivkraften är, även för dessa produkter, den ekonomiska konjunkturen.

 

Intervju med Volker Biesenbruck

Intervju med Volker Biesenbruck

"Kunderna efterfrågar en stabil och pålitlig affärspartner"

Yrkesbefattning

Divisionschef för Edscha Trailer Systems

Läs mer

2017 var inte lika starkt som föregående år. Varför?

Totalt sett var 2017 ett ganska bra år för Edscha Trailer Systems, även om vi inte nådde upp till föregående års nivåer. En anledning till det är att två av våra viktigaste leverantörer haft leveransproblem, vilket orsakade oss extrakostnader, men detta har vi nu fått bukt med. Vi har även tagit en del kostnader för den fortsatta implementeringen av vår nya produktlinje som är baserad på ett modulkoncept. Under 2017 har vi haft både det gamla och det nya sortimentet tillgängligt för våra kunder, vilket tillfälligt belastat interna processer och lett till ökade kostnader. Under 2018 ska det nya modulbaserade sortimentet vara infört hos de flesta kunder, vilket kommer att reducera både lagervärdet och komplexiteten i produktionen.

Vilka möjligheter ser du i den digitala utvecklingen som präglar branschen?

Det är viktigt att vara medveten om vilken omfattning som krävs för det egna företagets utveckling. Jag tänker mig att utvecklingen hos oss sker steg för steg, då förändringen skapar nya arbetsuppgifter som medarbetarna behöver utbildning i, för att kunna hantera.

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att möta den allt tuffare konkurrensen på marknaden?

För att bygga långsiktiga relationer räcker det inte att erbjuda produkter till låga priser. Vi märker att kunderna snarare efterfrågar en stabil och pålitlig affärspartner med en bra mix av starka varumärken, produkter i framkant, bra service och kostnadseffektiva lösningar.

Under 2017 slutförde ni lanseringen av ett skjutbart tak för tippfordon. Vad blir nästa steg?

Vårt nya skjutbara tak för tippfordon har testats på bred front under 2017 och tagits emot positivt av marknaden. Vi fick under året in vår första OEM-order, vilket lagt grunden för fortsatt tillväxt inom segmentet. Under 2018 lanserar vi också en elektrifierad variant av taket som vi hoppas ska hjälpa våra kunder att effektivisera transportarbetet ytterligare. Vi har också börjat ta fram ett systemerbjudande inom detta område, samt inlett arbete med att utbilda servicepartners i att montera och serva tippfordonstaket. Det är en stor eftermarknad för den här typen av tak, vilket naturligtvis är fördelaktigt för oss.


Varumärken