Logo for VBG group
en

|

sv

Code of Conduct

Vår Code of Conduct (uppförandekod) är en sammanfattning av de viktigaste reglerna och principerna som vägleder oss i våra affärsbeslut och beteenden.

 

Vår Code of Conduct beskriver hur vi som anställda ska agera och hur vi inom VBG Group gör affärer. Den beskriver VBG Groups förväntningar på medarbetare och affärspartners och vad våra intressenter kan förvänta sig av oss.

Code of Conduct cover image

Varför en Code of Conduct?

Alla anställda på VBG Group har ett ansvar gentemot kollegor, affärspartners, samhället och miljön. Genom att agera med ärlighet, följa gällande lagar och förordningar, skyddar och bevarar vi förtroendet för vår koncern.

 

VBG Groups uppdrag är att skapa ett säkrare samhälle. Code of Conduct ger uttryck för våra etiska värderingar och lägger tillsammans med våra Keystones grunden för våra handlingar.

 

Alla företag och varumärken inom våra tre divisioner, Mobile Thermal Solutions, Ringfeder Power Transmission och Truck & Trailer Equipment, och moderbolaget VBG Group AB,
omfattas alla av Code of Conduct.


Alla våra leverantörer och andra affärspartners världen över förväntas följa standarder som liknar de som återspeglas i vår Code of Conduct. Efterlevnad av vår Code of Conduct är avgörande när vi väljer våra affärspartners.

Läs vår Code of Conduct (pdf)