Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

20
aug

Q2 jan-jun 2019

22
okt

Q3 jan-sep 2019

20
feb

Q4 jan-dec 2019