Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

19
feb

Q4 jan-dec 2018, kl. 14.00

24
apr

Q1 jan-mar 2019

24
apr

Årsstämma 2019