Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

21
feb

Q4 jan-dec 2022

27
apr

Q1 jan-mar 2023

27
apr

Årstämma 2023

20
jul

Q2 jan-jun 2023

24
okt

Q3 jan-sep 2023