Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

24
feb

Q4 jan-dec 2021

28
apr

Q1 jan-mar 2022

4
maj

Årstämma 2022

20
jul

Q2 jan-jun 2022

25
okt

Q3 jan-sep 2022