Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

20
jul

Q2 jan-jun 2023

24
okt

Q3 jan-sep 2023