Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

29
apr

Q1 jan-mar 2021

29
apr

Årstämma 2021

23
jul

Q2 jan-jun 2021

21
okt

Q3 jan-sept 2021