Vi förvärvar, äger och utvecklar industriföretag

Om vår affärsidé

Kalender

20
okt

Q3 jan-sep 2016

16
feb

Q4 jan-dec 2016

27
apr

Q1 jan-mar 2017